Vad är en anbudsbegäran?

En anbudsbegäran är en uppmaning till en eller flera leverantörer att lämna anbud till avsändaren enligt bestämda villkor. Denna begäran, som kan vara muntlig eller skriftlig, innehåller oftast en beskrivning av de uppdrag eller produkter som användaren efterfrågar. Av en anbudsbegäran framgår vanligtvis också när och hur anbudet ska lämnas. En anbudsbegäran lämnas utan förbindelse, vilket innebär att avsändaren inte är bunden av sin förfrågan. Andra ord för anbudsbegäran är offertförfrågan, offertbegäran, anbudsinbjudan eller anbudstävlan.

Anbudsbegäran på engelska

Invitation to tender

Gå tillbaka till alla ord