Hur överprövar man en upphandling?

En leverantör som är missnöjd med ett upphandlingsförfarande ska lämna in en överprövning till förvaltningsrätten där upphandlaren har sitt säte.