Hur överklagar man en upphandling?

En leverantör som är missnöjd med hur en upphandling går till kan vända sig till en domstol för att klaga. En sådan klagan kallas för begäran om överprövning.