Hur går ett anbudsförfarande till?

Ett anbudsförfarande beskriver hur anbudsgivning ska gå till i samband med försäljningen av en vara eller en tjänst. I offentliga upphandlingar är denna process strikt reglerad.