Opic Anbudsgivarkonto

LÄS DETTA LICENSAVTAL NOGGRANT. GENOM ATT TRYCKA PÅ KNAPPEN ”ACCEPTERA AVTALSVILLKOREN” SAMTYCKER NI TILL OCH BLIR AUTOMATISKT BUNDEN AV VILLKOREN I DETTA LICENSAVTA

1. Avtalsparter

Avtalsparter är Visma Commerce AB (556533-8745), nedan kallad Commerce och beställaren, nedan kallad Kunden. Avtalet anses accepterat i samband med att Kunden trycker på knappen ”Acceptera avtalsvillkoren”.

2. Avtalets omfattning

Genom ingående av Avtalet med Commerce ges Kunden rätt att utnyttja tjänsten ”Pluskonto” (Tjänsten) i TendSign. Tjänsten är avsedd för leverantörer som på ett effektivt sätt vill hämta förfrågningsunderlag och lämna elektroniska anbud till offentliga och privata aktörer. Priset per licens är 2 500 kr per år för licens 1 till och med 10. Från licens 11 är priset 1 250 kr per år. Tjänsten omfattar:

  • Söka bland annonser
  • Hämta förfrågningsunderlag
  • Flera kan arbeta med samma anbud
  • Avancerad filtrering av förfrågningsunderlaget
  • Projekthanteringssystem med aktiviteter, påminnelser, massbrev etc
  • Lämna anbud elektroniskt
  • Se tecknade avtal
  • Möjlighet att lägga till egen logotyp på anbud
  • Använda TendSigns support

3. Avtalstid

Avtalstiden är 12 månader från det att Kunden fått tillgång till Tjänsten. Uppsägning av avtalet ska göras skriftligt, enligt anvisat formulär, senast 60 dagar innan avtalstidens utgång. I annat fall förlängs avtalet ytterligare med ett år i taget.

4. Säkerhet och tillgängligheten av Tjänsten

Tjänsterna är normalt tillgängliga dygnet runt Commerce förbehåller sig rätten att stänga Tjänsten för sedvanligt underhåll. Underhåll kommer dock huvudsakligen att äga rum nattetid och på helger för att inverka så lite som möjligt på Kundens nyttjande av Tjänsten. Commerce säkerställer på alla sätt att Kundens information behandlas säkert och under sekretess. Detta inkluderar att:

Servrarna är placerade i säker byggnad där inga utomstående har tillträde
Det finns två separata datahallar på geografiskt skilda platser.
All backupdata alltid lagras i båda hallarna.
Servrarna är placerade i anslutning till två av Internets viktigaste kopplingspunkter
All kommunikation med systemet krypteras med 128 bitars kryptering
Anbudsdokument kan inte öppnas av köparen förrän efter sista anbudsdag (gäller offentliga anbud)
All personal på Commerce är bundna av ett strikt sekretessavtal
Databaser backas upp löpande var 15 minut och komplett backup sker varje natt