Meny

Vad får de nya upphandlingsreglerna för konsekvenser?

Skapad 2016-03-14 16:35

Den mycket omfattande remissen till lagrådet blev kritiserad men kommer ändå att vara utgångspunkt när de nya upphandlingslagarna ska skrivas ihop. Enligt EU-direktiven för offentlig upphandling skulle de nya reglerna ha införts i respektive medlemsstat den 18 april 2016. Upphandlingsministern meddelade dock i början av året att de nya reglerna sannolikt inte kommer att vara införda i Sverige förrän den 1 januari 2017. Konsekvenserna har diskuterats flitigt men i det stora hela lär förseningen inte spela så stor roll. En intressant detalj i sammanhanget är att Sverige vid den senaste stora ändringen av upphandlingslagarna 2008 också var sent med implementeringen utan att det orsakade några särskilda problem.

Det går inte att undvika att påpeka det häpnadsväckande med att något som medfört så mycket arbete inte innehåller större förändringar. Enligt min uppfattning kommer inte de nya reglerna att leda till speciellt stora skillnader för vare sig upphandlare eller leverantörer. Direktiven innehåller i vissa avseenden snarare visioner än konkreta regler och ett par delar som utmålas som nyheter är egentligen uppdateringar av tidigare regler, exempelvis dynamiska inköpssystem. Givetvis är det viktigt att den offentliga upphandlingen ges möjlighet att ta hänsyn till miljö- och sociala krav men frågan är vilken betydelse de nya skrivningarna får i praktiken. En intressant ändring hade varit möjligheten att alltid få förhandla även i LOU men här lyftes enbart fram fler skäl till när förhandling kan användas.

Med detta sagt finns det ändå flera viktiga nyheter/ändringar att notera. Under våren kommer jag att göra en genomgång av de viktigaste förändringarna av LOU ur ett leverantörsperspektiv.

Den nya LOU föreslås innehålla 22 kapitel mot dagens 19 och har samma struktur som tidigare där upphandlingen följs kronologiskt från allmänna bestämmelser till tilldelning av kontrakt. Nästa vecka startar jag med kapitel 1 och 2.


Johan Svedberg
Legal and Compliance Director
Visma Commerce AB


Följ Johan på LinkedIn

Senast ändrad 2016-03-14 16:35