Meny

Spelar beloppsgränserna för direktupphandling någon roll?

Skapad 2016-02-29 12:31

Konkurrensverket har tillsammans med Upphandlingsmyndigheten tagit fram en interaktiv vägledning för hur direktupphandling får göras.
Läs mer här:  http://bit.ly/FarJagDirektupphandla

Det är naturligtvis fint med stöd men frågan är om det hjälper. För snart två år sedan fördubblades i stort sett gränserna för direktupphandling. När beloppsgränsen höjdes var skälen bland annat att förenkla för upphandlarna och frigöra resurser att lägga på de större och mer arbetskrävande affärerna. Har den effekten uppnåtts?

Jag tycker inte det. Enligt min mening är många upphandlare fortfarande väldigt ängsliga inför möjligheten att göra direktupphandlingar. Tiden som konkurrensutsättningen tar i anspråk i förhållande till den lilla vinsten beaktas sällan. Istället görs administrativt krävande förenklade upphandlingar med långa avtalstider och relativt lågt värde. Mycket arbete för alla parter till liten nytta. 

En annan metod som blivit vanligare är att en direktupphandling matas proppfull med krav som medför att priset borde ligga långt över gränsen för direktupphandling. Resultatet blir att leverantörerna tvingas lämna anbud som är helt avskalade och istället försöker satsa på merförsäljning utanför avtalet. Det blir ingen bra utgångspunkt för samarbetet.

Känner ni igen er?

 

Johan Svedberg
Legal and Compliance Director
Visma Commerce AB


Följ Johan på LinkedIn

Senast ändrad 2016-02-29 12:38