Meny

Kompetensutveckla dig inom området 

Vi följer upp succén i höstas med ytterligare en seminarieserie där vi fortsätter kompetensutveckla inom området offentlig upphandling. Seminarierna hålls i Malmö, Göteborg och Stockholm.

Denna gång tar vi upp följande ämnen:

Hur kommer de nya EU-direktiven att påverka dig som leverantör?
Johan Svedberg, chefjurist, Visma Commerce 
Senast i april 2016 införs en uppdaterad version av lagen om offentlig upphandling. Som leverantör kan det komma att påverka dig på olika sätt. De konkreta förändringarna kanske inte förefaller så påtagliga men de kommer ändå att få ett stort inflytande på de upphandlande myndigheternas agerande.

Strategisk prissättning, är det möjligt i offentlig upphandling?
Fredrik Kristiansson, försäljningschef, Visma Commerce 

När man som leverantör skall svara på ett anbud så är ”tärningen kastad”. Ofta sker ingen förhandling utan man skall svara på alla frågor och sätta ett pris. Men hur kan man prissätta sitt anbud så att chanserna ökar att vinna affären? Detta kommer vi att berätta om. 

Hur fungerar utvärderingen av anbud – en upphandlare berättar
Att utvärdera ett skriftligt anbud och besluta sig för en leverantör är ett svårt och ofta tidskrävande arbete för en myndighet. Vilka utvärderingsmodeller används mest i offentlig sektor idag? Hur ställer sig upphandlarna till lägsta pris? Detta kommer en upphandlare att berätta om. Det kommer också att finnas tid att ställa frågor.

Ort, datum och upphandlare

Malmö 4 maj

Göteborg 5 maj

Stockholm 18 maj

Stockholm 19 maj

Camilla Ljungman,
upphandlare
Malmö stad

Lars Nellbro,
upphandlingschef Vänersborgs kommun

Lisa Hugosson, chef för inköpsutveckling
PostNord

Lisa Hugosson, chef för inköpsutveckling
PostNord

Tid

Klockan 13.00–16.30.

Pris

1 495 kronor per person exkl moms. Fika ingår.

Anmäl dig nedan!

Sista anmälningsdag är 12 maj, anmälan är bindande. Bekräftelse med lokal kommer efter sista anmälningsdag.

  • Halvdag om offentlig upphandling*