Det här är Opic Connect

Opic Connect är ett fördelaktigt sätt för ditt företag att annonsera era tjänster direkt mot upphandlare och inköpare inom den offentliga sektorn. Registrera ert företag; välj vilken bransch ni är verksamma inom, vad ni levererar och var i Sverige ni levererar till. Ni är nu sökbara för alla offentliga upphandlare som använder våra system. 

  • Annonsplats mot hundratals potentiella kunder
  • Bli inbjuden till direktupphandlingar
  • Bli inbjuden till offentliga upphandlingar
  • Visa för upphandlarna att ni kan leverera