Kundcase: Bättre fördjupade marknadsanalyser hos Samhall med tjänsten Bi Offentlig sektor

För Samhall är det viktigt att ha en framsyn och en tydlig bild över hur marknaden ser ut, för att kunna förbereda organisationen. Med Opic kan Samhall enkelt få den information som behövs.

Angelica Jarl, Chef Offentlig sektor på Samhall, berättar hur organisationen arbetar och delar med sig av sina 4 bästa tips till andra leverantörer.

Kundcase: Bättre marknadskoll hos Samhall med Opic

 Foto: Samhall, Samir Soudah

Hur jobbar ni proaktivt med offentlig upphandling?

– Vi arbetar främst med kartläggning av marknaden. Vilka är kunderna? Vad ska de upphandla och när ska de göra det? Den informationen är värdefull för att kunna ”se runt hörn” och på så vis vara väl förberedd när det är dags för upphandling. Vi försöker att tidigt skapa en dialog med våra kunder.

Börja jobba med en upphandling i god tid innan. På så vis kan man bidra till att uppdragsgivaren får en god förståelse för den tjänsten eller produkten man erbjuder. Vi har örat mot rälsen och vi deltar i olika sorters forum där upphandling är den röda tråden. Det kan vara seminarium, föreläsningar, mässor eller annat. Dels för att hålla oss uppdaterade med vad som händer men också för att höra vad våra kunder brottas med, tittar på att prova eller börjar göra.

Vi försöker även bidra till Upphandlingssverige ur ett större perspektiv – bjuda på vår kompetens i olika forum. Ett exempel på det var vårt engagemang och deltagande i arbetet som skedde hos Konkurrensverket/Upphandlingsstödet med framtagningen av stödmaterial för att upphandla städtjänster. Som leverantör till den offentliga sektorn ser vi många goda exempel på upphandlingar och arbetssätt kring dessa och vill gärna medverka till att sprida de goda exemplen till flera.

Kundcase: Bättre marknadskoll hos Samhall med Opic

Foto: Samhall, Samir Soudah

Vilka är era viktigaste lärdomar?

– Vi har tagit med oss flera lärdomar. Den främsta är vikten av att vara förberedd och att skapa en dialog med våra kunder. Vi deltar årligen i flera olika typer av tjänsteupphandlingar och vi ser tydligt att där leverantörer och kund har en transparent dialog ökar kvaliteten och därmed nyttan i leveransen, för alla parter.

Vi som leverantörer är experter på våra tjänster och våra kunder är experter på att handla upp. Tillsammans kan vi bli experter på helheten. En annan lärdom är vikten av uppföljning, tyvärr ser vi fortfarande en relativt liten del uppföljning av avtalad tjänst. Det är bland annat det vi försöker lyfta fram med våra kunder i dialogen – vikten av uppföljning. Att det blir som vi har kommit överens om.

Hur har Opics tjänst hjälpt er?

– Vi använder Opic som ett verktyg, dels för att bevaka annonserade upphandlingar och det flöde som sedan följer, vilket dagligen hjälper och stöttar oss. Det är lätt och enkelt att få en överblick över vad som är ute för upphandling, och var.

Vi använder oss också av tjänsten Fördjupad Marknadsanalys, på lite olika sätt. Vi gör bland annat egna sökningar i verktyget och plockar fram information som vi behöver för att kunna ”se runt hörnet”. Vi har också valt att ta ut information om marknaden med verktyget, informationen från både oss och Opic  visualiseras på ett enkelt sätt. Vilket gör att vi kan skapa analyser och fatta beslut genom att kombinera olika datakällor. Med verktyget effektiviserar vi vårt analysarbete om den offentliga sektor.

Med den framsynen, vår kunskap om marknaden och tid att jobba igenom materialet har vi idag en väldigt tydlig bild över hur marknaden ser ut inom de närmaste åren. För oss på Samhall är det av extra vikt så vi kan förbereda och utbilda vår driftorganisation, personerna som ser till att det händer hos våra kunder.

Kundcase: Bättre marknadskoll hos Samhall med Opic

Foto: Samhall, Lena Granefelt

4 upphandlingstips från Samhall till andra leverantörer

1. Skapa dialog och gör det tidigt, arbetet med en upphandling börjar ibland ett par år innan det är dags att annonsera.

2. Bjud på din expertis, du är expert på dina tjänster eller produkter. Berätta, visa och förklara så att den som ska upphandla kan förstå varför och hur.

3. Saknar du uppföljning när du har vunnit en upphandling – initiera den själv. Med uppföljning kommer kunskap; kunskap för dig om din nuvarande leverans men också om din kund.

4. Se till att du har ett kompetent team. Att göra affärer med offentlig sektor både skiljer sig från den privata och inte. Du behöver ett team som förstår kunden, affären, användarna, lagen och flödet.

 

Samhall

Läsa fler kundcase? Peugeot växlar upp försäljningen

Läs mer om vår tjänst Förljupad marknadsanalys