Kundcase: Bättre marknadskoll hos Samhall med Visma Opic

För Samhall är det viktigt att ha en framsyn och en tydlig bild över hur marknaden ser ut, för att kunna förbereda organisationen. Med Visma Opic kan Samhall enkelt få den information som behövs.

Angelica Jarl, försäljningschef offentlig sektor på Samhall, berättar hur organisationen arbetar och delar med sig av några tips till andra leverantörer. 

 

Kundcase: Bättre marknadskoll hos Samhall med Visma Opic

 Foto: Samhall, Samir Soudah

Hur jobbar ni proaktivt med offentlig upphandling?

– Vi arbetar främst med kartläggning av marknaden. Vilka är kunderna? Vad ska de upphandla och när ska de göra det? Den informationen är värdefull för att kunna ”se runt hörn” och på så vis vara väl förberedd när det är dags för upphandling. Vi försöker att tidigt skapa dialog med våra kunder.

Gärna i god tid innan det är dags att börja jobba med en upphandling för att på så vis kunna bidra till att vår kund har kunskap om den i vårt fall tjänst, men det är lika sant för produkter, som han eller hon ska handla upp. Vi har örat mot rälsen och vi deltar i olika sorters forum där upphandling är den röda tråden.

Det kan vara seminarium, föreläsningar, mässor eller annat. Dels för att hålla oss uppdaterade med vad som händer men också för att höra vad våra kunder brottas med eller tittar på att prova eller börja göra.

Vi försöker även bidra till upphandlingssverige ur ett större perspektiv – bjuda på vår kompetens i olika forum. Ett exempel på det var vårt engagemang och deltagande i arbetet som skedde hos Konkurrensverket/Upphandlingsstödet med framtagningen av stödmaterial för att upphandla städtjänster. Som leverantör till den offentliga sektorn ser vi många goda exempel på upphandlingar och arbetssätt kring dessa och vill gärna medverka till att sprida de goda exemplen till flera.

visma Commerce Opic kundcase samhall offentlig upphandling

Foto: Samhall, Samir Soudah

Vilka är era viktigaste lärdomar?

– Vi har tagit med oss flera lärdomar. Den främsta är vikten av att vara förberedd och att skapa en dialog med våra kunder. Vi deltar årligen i flera olika typer av tjänsteupphandlingar och vi ser tydligt att där leverantörer och kund har en transparent dialog ökar kvaliteten och därmed nyttan i leveransen, för alla parter.

Vi som leverantörer är experter på våra tjänster, våra kunder är experter på att handla upp. Tillsammans kan vi blir experter på helheten. En annan lärdom är vikten av uppföljning, tyvärr ser vi fortfarande en relativt liten del uppföljning av avtalad tjänst. Det är bland annat det försöker vi lyfta fram med våra kunder i dialogen – vikten av uppföljning. Att det blir som vi har kommit överens om.

Hur har Opics verktyg hjälpt er?

– Vi använder Opic som ett verktyg, dels för att bevaka annonserade upphandlingar och det flöde som sedan följer vilket dagligen hjälper och stöttar oss. Det är lätt och enkelt att få en överblick över vad som är ute för upphandling, och var.

Vi använder oss också av Opics Marknadskoll, på lite olika sätt. Vi gör bland annat egna sökningar i verktyget och plockar fram information vi behöver för att kunna ”se runt hörnet”. Vi har också valt att ta ut så kallad Marknadsrapport med mycket bra hjälp från vår kontaktperson på Opic. Den ger oss en samlad bild över vilka upphandlingar som det med stor sannolikhet är dags för igen.

Med den framsynen, vår kunskap om marknaden och tid att jobba igenom materialet har vi idag en väldigt tydlig bild över hur marknaden ser ut inom de närmaste åren. För oss på Samhall är det av extra vikt så vi kan förbereda och utbilda vår driftorganisation, personerna som ser till att det händer hos våra kunder.

Visma Commerce Opic Kundcase Samhall Upphandling

Foto: Samhall, Lena Granefelt

4 tips från Samhall till andra leverantörer

1. Skapa dialog och gör det tidigt, arbetet med en upphandling börjar ibland ett par år innan det är dags att annonsera.

2. Bjud på din expertis, du är expert på dina tjänster eller produkter. Berätta, visa och förklara så att den som ska upphandlar kan förstå varför och hur.

3. Saknar du uppföljning när du har vunnit en upphandling – initiera den själv. Med uppföljning kommer kunskap; kunskap för dig om din nuvarande leverans men också om din kund.

4. Se till att du har ett kompetent team. Att göra affärer med offentlig sektor både skiljer sig från den privata och inte. Du behöver ett team som förstår kunden, affären, användarna, lagen och flödet.

 

Läsa fler kundcase? Peugeot växlar upp försäljningen

Läs mer om vår tjänst Visma Opic Marknadskoll och vår produkt Visma Opic Marknadsrapport