PerformIQs resa från reaktiv till proaktiv försäljning

PerformIQ har sen starten 2009 haft som mål att förändra bemanningsbranschen. De har hittat en spännande nisch som grundar sig i att deras kandidater ska besitta egenskaper med ursprung i idrotten. De pratar om teamkänsla, ansvarstagande och dedikation - egenskaper som också lämpar sig bra i näringslivet. De strävar efter att rekryteringarna ska ha det bästa av två världar.

Rätt kompetens och organisation ger framgång

Anna Lindeborg Nilsson beskriver sig själv som en typisk hästtjej. Något som för all del kan ha hjälpt henne i sin karriär. Men därtill har hon även en magisterexamen i internationell ekonomi. Hennes karriär började med ett traineeprogram hos Maersk och följdes upp med flera projektledande roller inom olika verksamheter där kontakt med offentlig sektor ofta förekommit. 2018 klev Anna in hos PerformIQ som konsultchef men jobbar idag heltid som Bid Manager.

- Jag började läsa en Public bid manager-utbildning på IHM i samband med min föräldraledighet hösten -19. Under den här perioden var jag också på ett webbinar med Fredrik Kristiansson där han pratade om hur man tar sina affärer med offentlig sektor till nästa nivå, genom att jobba analytiskt, proaktivt och strategiskt med Opic Analys

Anna fastnade direkt för Fredriks idrottsreferenser. Han jämförde företag med idrottslag där man spelar i olika divisioner. Ett företag som spelar i Allsvenskan jobbar till exempel proaktivt, är rätt organiserade med tydliga mål, gör löpande analyser och har en tydlig marknadsföring.

office sports

Fredriks idrottsreferenser och Opic Analys tog sig hela vägen till ledningen och fick en bra respons.

- I samband med det pushade jag också för att få jobba mer med offentlig upphandling. Där och då jobbade vi i princip enbart reaktivt. Vi svarade på förfrågningsunderlag när annonsen väl var publicerad och hade endast sporadiska kontakter med upphandlande organisationer. Det var mest med de parter som vi redan hade ramavtal med och inte i ett proaktivt syfte. Anledningen till att vi bestämde oss för att satsa mot Allsvenskan var kombinationen av min utbildning samt bolagets vilja att satsa mer på Bid Management för att på så sätt skapa fler ”trygga och långsiktiga affärer”. Detta aktualiserades dessutom snabbt i och med utbrottet av covid-19 som fick vår bransch (bemanning och rekrytering) i rejäl gungning under förra året.

Med Opic Analys blev arbetet enklare och effektivare

Med Fredriks webbinar och Annas utbildning som utgångspunkt påbörjades ett mer proaktivt arbete med hjälp av Opic Analys. Tack vare detta har PerformIQ haft möjlighet att analysera tidigare upphandlingar för att kunna ta klivet mot att bli den leverantör som ligger steget före. 

Med Opic Analys får Anna dagliga bevakningar på utgående avtal och möjlighet att analysera avtal som går ut inom 12-18 månader. Anna använder även tjänsten för att söka upp tidigare tilldelningsbeslut och utvärderingsmodeller på upphandlingar som kommit upp på deras bevakningslista. I systemet kan hon även utläsa mycket information kring hur den tidigare anbudsprocessen har sett ut, vilka anbudsgivare som medverkat, vad tidigare anbudsgivare har lämnat för anbud och hur konkurrensen ser ut. 

- Samarbetet med Oscar och Fredrik har varit riktigt bra. Vi har fått väldigt mycket hjälp och guidning i hur vi bäst använder verktyget. Dessutom har de workshops som Fredrik har haft med oss varit väldigt värdefulla för mig som Bid Manager, för våra senior sales (KAM-funktion) och för bolaget som stort. Vi ser fram emot en ny workshop i framtiden. 

Snart i mål

Idag har PerformIQ tagit sig från Division 3 hela vägen upp till Division 1 med siktet inställ på “Allsvenskan”. De har skapat en egen säljkalender med hjälp av Opic Analys som ger dem en snabb överblick av vad som är på gång. 

Anna berättar att de nu försöker arbeta “by the book” utifrån Fredriks webbinar. De bevakar utgående avtal för att sedan ta kontakt med upphandlande enhet i god tid. De gör även ett noggrant förarbete där de jämför tidigare priser i den föregående upphandlingen för att se var förväntan ligger, på så sätt kommer de väl förberedda till mötet med den upphandlande enheten. Slutligen presenterar de sitt erbjudande och när det är dags att lämna in anbud är de redo. Att arbeta proaktivt steg för steg har nu lett till att PerformIQ varit framgångsrika i flera upphandlingar.

anna lindeborg-nilsson performiq
 
 
-  Vi vill ju upp i “Allsvenskan”, säger Anna. Vi kan inte bara sitta och vänta utan vi måste ta för oss, vi måste jobba proaktivt.
Opic Analys hjälper 
oss att göra just det!