Bäst förberedd vinner

Att göra en ordentlig marknadsanalys och vara väl förberedd inför en offentlig upphandling ger ditt företag konkurrensfördelar och ökar chanserna att vinna affären.

Varje år köper svenska myndigheter varor och tjänster för över 600 miljarder kronor fördelade på över 18 000 offentliga upphandlingar, enligt Konkurrensverket. Trots detta är det endast omkring två till tre procent av de svenska företagen som deltar i upphandlingar, och många av de som lämnar anbud saknar bra underlag och en ordentlig strategi.

– Den som är bäst förberedd har störst chans att vinna upphandlingen. Företag som arbetar strukturerat med försäljning till offentlig sektor kan få en stor konkurrensfördel
och med några dagars arbete säkra kontrakt för miljontals kronor, säger Anders Nyberg, produktchef Visma Opic. En av de viktigaste nycklarna till framgång ligger i att göra en grundlig marknadsanalys. En beställare hos en myndighet kan börja arbeta med att ta fram en kravspecifikation ett år innan det nuvarande avtalet går ut.

Marknadsanalys ger försprång

Att på egen hand ha överblick över när varje avtal går ut hos myndigheterna är nästintill omöjligt. Med rätt verktyg, exempelvis Opic Marknadskoll, finns möjlighet att automatiskt övervaka när avtal går ut, och få fram samtliga upphandlingar som är relevanta att lämna anbud på inom närmaste tolv månaderna.

Opic Analys ger dig möjlighet att vinna fler affärer. Läs och lär hur det går till.