CPV - Koder

Varje produkt och tjänst som upphandlas har en egen sifferkod, så kallad CPV-kod. 

Sifferkoden, så kallad CPV-kod - är den gemensamma terminologin vid offentlig upphandling som antagits inom EU. CPV står för Common Procurement Vocabulary och är en katalog som innehåller mer än 5000 produkt- och tjänstekoder.

Koderna används som sökord i TED så att man lättare ska kunna identifiera den sökta varan eller tjänsten. Det finns både huvudkategorier och underkategorier av varor och tjänster. Glas är ett exempel på huvudkategori, medan glasögon är en underkategori.

När upphandlarna skriver förfrågningsunderlag ska de ange CPV-koden för den aktuella varan eller tjänsten. Om de inte gör det kommer Publikationskontoret att välja en sådan åt dem innan annonsering.

Är du intresserad av CPV-katalogen, så kan du hitta den som pdf på SIMAP:s webbsida

SIMAP, Système d.Information pour Marchés Publics, är ett informationssystem för aktörer inom offentlig upphandling. På webbplatsen finns, förutom CPV-katalogen, bland annat ett elektroniskt formulär för förslag på nya produkter och tjänster om du som användare kan fylla i om du tycker att det fattas något. Här är webbadressen till SIMAP

Visma Opic kompetenscenter kan du vända dig till om CPV-koder. Kompetenscenter svarar på praktiska frågor gällande upphandlingar samt få hjälp att optimera din bevakning för att på så sätt öka möjligheterna att vinna. Läs mer om Kompetenscenter