Leverantörer och Upphandlare, utmana detaljstyrda upphandlingar tillsammans

11 augusti, 2020

Lästid: 2 min

"jag är säker på att vi kan ta flera steg framåt och vi bör göra det i snabbare takt"

- Fredrik Kristiansson

För att utvecklas måste man våga utmana det “normala”. Ett väletablerat tillvägagångssätt i idrottsvärlden, och bör så vara även i affärsvärlden.

Under mina 20 år med försäljning till offentlig sektor har det skett en enormt positiv utveckling och det som var normalt då har verkligen utmanats. Det sker mer dialog, det skrivs bättre kravspecifikationer och det görs bättre affärer. Men för att ytterligare öka intresset och utveckla den offentliga affären än mer behöver vi, köpare och säljare tillsammans, sträva efter att göra Funktionsupphandlingar till det nya “normala”. Att i första hand beskriva behovet och köpets syfte på ett tydligt sätt för att låta oss leverantörer, som experter inom vår bransch, få komma med smarta lösningsförslag i våra anbud verkar positivt på båda ändar av förhandlingsbordet.

Alltför detaljstyrda upphandlingar försvårar för alla parter

Allt för många upphandlingar som genomförs idag är extremt detaljstyrda. Att i detalj beskriva vad som ska köpas in leder sannolikt till minskad konkurrens och färre anbud och i många fall sämre köp. När jag 2016 började arbeta på Ikea med fokus att etablera dem i offentlig sektor så gjordes det ca 300 möbel upphandlingar per år. Jag gick igenom och analyserade alla dessa och konstaterade att Ikea hade endast kunnat delta i 3 av dessa, dvs 1%. Detta för att kraven var så många och så detaljerade att Ikea helt enkelt inte kunde delta. Är detta rimligt för en så stor aktör med ett så brett produktutbud?

Positiv utveckling på marknaden

Jag ser idag en tydlig trend att antalet funktionsupphandlingar ökar, det är bra. Men jag är säker på att vi kan ta flera steg framåt och vi bör göra det i snabbare takt. Med fler funktionsupphandlingar så ökar innovationskraften och fler leverantörer ges möjligheten att ge sig in och tävla om de offentliga affärerna. På detta sätt utvecklar vi den offentliga affären samtidigt som vi ökar konkurrensen och får ut än mer av våra skattemedel. Så, leverantörer och upphandlare och alla övriga intressenter, låt oss under alla kommande dialogmöten göra allt vi kan för att tillsammans utveckla den offentliga affären i en riktning där funktion få gå före detalj, eller vad säger ni?

Kanske tänker du lite syrligt att "det låter ju bra, men så enkelt kan det inte vara". I mitt webbinar "Så når du nästa nivå i din försäljning med offentlig sektor" utvecklar jag mitt resonemang kring dialogmöten och funktionsupphandling, för att även du ska kunna vara med och utmana detaljstyrda upphandlingar.

Anmäl dig till mitt webbinar här

 

Fredrik Kristiansson, Sales Manager, LA Opic & Business Advisor Mercell CommerceFredrik Kristiansson, Sales Manager, LA Opic & Business Advisor Mercell Commerce