Fredrik Kristiansson åter till Commerce

26 maj, 2020

Lästid: 3 min

"Jag vill bidra till att vi på Commerce skapar en plattform där leverantörer och köpare arbetar mer tillsammans för att utveckla den offentliga affären"

- Fredrik Kristiansson

Commerce stärker upp säljledningsteamet med en återrekrytering av Fredrik Kristiansson. Fredrik går in i rollen som Sales Manager, LA Opic & Business Advisor.

Fler aktiva leverantörer inom offentlig sektor bidrar till en sundare konkurrens på marknaden. Med återrekryteringen av Fredrik Kristiansson stärker Commerce upp sin försäljning av Opic, ett viktigt steg mot att få in fler leverantörer till offentlig sektor.

Fredrik ansluter närmast från sin tjänst som Affärsutveckling- och anbudschef på Kinnarps Sverige. Där har han haft en nyckelroll i Kinnarps satsning mot att etablera sig i den offentliga sektorn, en process han tidigare genomdrivit på Ikea.

- Jag har en bra erfarenhet och god kontakt med offentlig sektor och dess köpare, och också en relativt bra bild av deras utmaningar och möjligheter. Jag vill bidra till att vi på Commerce skapar en plattform där leverantörer och köpare arbetar mer tillsammans för att utveckla den offentliga affären, säger Fredrik.

Positivt för den offentliga marknaden

Som en ledande profil inom försäljning med offentlig sektor har en nära kontakt med Fredrik alltid upprätthållits. Fredrik är ett välkänt ansikte bland medarbetarna på Commerce och är ett välkommet tillskott nu när han återansluter med nästan 15 års erfarenhet av försäljning till det offentliga.

- Med Fredrik kommer vi tydligt stärka upp vår försäljning inom Opic och samtidigt dra nytta av Fredriks stora erfarenhet kring affärsutveckling inom både strategisk försäljning till offentlig sektor och offentlig upphandling, säger Stefan Norr, Sales Director på Commerce.

Ökad försäljning inom Opic är en viktig pusselbit i att få in fler företag som kan bidra till en ökad kvalitét i de upphandlingar som genomförs. Att kunna konkurrensutsätta offentliga upphandlingar med fler aktörer kan bidra till en ökad kvalitét på offentliga upphandlingar, och således öka värdet på de pengar som spenderas av offentliga aktörer. 

Innovation och framåtanda

Commerce och Fredrik delar synen på att ett av våra stora uppdrag är att skapa ett sundare upphandlingsklimat och vidareutveckla den offentliga affären. Med Fredriks erfarenhet från både leverantörs- och  inköpssidan är förhoppningen att skapa ett kunskapsutbyte mellan båda sidor, som i längden verkar positivt för vår vision om en frodande offentlig marknad.

Varmt välkommen tillbaka Fredrik!