Satsa på försäljning till offentlig sektor trots högkonjunkturen

20 september, 2017

Lästid: min

Johan Svedberg
Johan Svedberg, Upphandlings- och Affärsjurist på Procbid

Hösten är här och glädjande nog förefaller det att vara full fart hos de svenska företagen. En utmaning är att hitta rätt personal och en annan att leverera på de uppdrag som man har åtagit sig. Det är därför inte särskilt konstigt att offentliga upphandlingar med krångliga krav blir bortprioriterade. Men, det är nu som möjligheterna att ta marknadsandelar inom offentlig upphandling är som allra störst.

Det är korrekt att offentliga upphandlingar ofta är relativt omfattande med många formella krav. Sannolikt tar det mer tid att lämna anbud till en myndighet än till ett privat företag. Dessutom är det lättare att komma tills tals med privata kunder och att förhandla om eventuella ändringar. Som säljare är det dock viktigt att ha i åtanke att det är minst lika svårt för era konkurrenter. Det kan ni dra fördel av.

Ett tydligt tecken på att en högkonjunktur står för dörren är nämligen att det blir färre anbud i offentliga upphandlingar. Inom exempelvis byggsektorn kan det vara dramatiska minskningar och ibland kommer det inte ens in ett enda anbud. Minskad konkurrens ökar självklart chanserna att vinna kontraktet. Att vara ett av de få anbud som uppfyller kraven kan också ge möjlighet att kunna ta ut ett högre pris än annars. Det kommer att kosta resurser på kort sikt men ni som vågar och sköter era kort rätt kommer att bli belönade. Ni kommer att ha kontrakt som sträcker sig över flera år med kunder som alltid betalar. På köpet får ni fina referensuppdrag att använda i framtida offentliga affärer. Det kan vara mycket värt när den privata sektorn saktar in.

Låter det jobbigt? Har ni viss erfarenhet kan ni i alla fall göra ett försök och välja ut en upphandling som är relativt enkel att besvara. Lägg tillräckligt med tid för att vara säkra på att ni lämnar ett anbud som uppfyller skall-kraven. Då är ni med i utvärderingen och det kan räcka långt med klen konkurrens.

Har ni aldrig deltagit i en upphandling men vill in på den offentliga marknaden? Gör det nu. Börja med att ta fram en långsiktig plan och skaffa er kunskap om när de affärer ni vill vinna kommer att upphandlas. Lär er hur regelverket fungerar och kan användas till er fördel samt hur anskaffningsprocessen i offentlig sektor ser ut. Välj sedan ut en passande upphandling att gå "all in" på. Utvärdera och försök igen. Om ni arbetar målmedvetet kommer även ni att hinna dra nytta av den bristande konkurrensen.

Kom ihåg att det oftast är den bäst förberedde som vinner affären.