Formaliafel i ditt anbud kan kosta dig hela affären

21 december, 2018

Lästid: 3 min

Formaliafel i ditt anbud kan kosta dig hela affären

Även om konsekvenserna blir otroligt omfattande och ur proportion bedöms formaliafel i anbud ofta hårt i förvaltningsdomstolarna. Det finns många exempel på detta och fallet där Stockholm stads upphandling av it-stöd blev 912 miljoner kronor dyrare för skattebetalarna är inget undantag. Därför är det viktigt att alltid kvalitetssäkra anbudet innan det skickas in.

För att vinna anbud i en offentlig upphandling måste du ha lite koll på reglerna. Läs förfrågningsunderlaget ordentligt och svara exakt på allt som efterfrågas. Ett noggrant skrivet anbud tar dig ett steg närmare affären.

Betydelsen av att skriva ett bra anbud

Den upphandlande myndigheten ser över sina behov genom att göra en behovsanalys,
och sammanställer sedan upphandlingsdokumentation. Upphandlingsdokumentationen är din bästa vän. Det är i förfrågningsunderlaget som du kan läsa dig till exakt vad det är myndigheten önskar köpa. I upphandlingsdokumentationen ska det klart och tydligt stå vilka behov myndigheten har, vilka krav produkten eller tjänsten ska uppfylla. Det står också om det ställs speciella krav på leverantören och vilka dessa krav i så fall är.

Var noggrann

Läs upphandlingsdokumentationen ordentligt. Fråga den upphandlande myndigheten om något är oklart! Se till att svara exakt på allt som efterfrågas: ange exakta belopp,
exakta datum, eller annan information som krävs och se till att du inte lämnar motstridiga uppgifter på olika ställen i anbudet. Svara på alla frågor, och glöm inte att bifoga alla bilagor. Och superviktigt: Lämna in ditt anbud i tid!

Formaliafel kan kosta skattebetalarna en miljard kronor

I Stockholms stads upphandling av IT-Stöd överprövades tilldelningsbeslutet och till följd av ett formaliafel i det vinnande anbudet från Evry, som även Stockholm stad förbisåg, dömde både förvaltningsrätten och kammarrätten till Tietos fördel. Evry ville få saken prövad i Högsta förvaltningsdomstolen men fick avslag. I slutändan är det skattebetalarna som drabbas och Stockholm stad kommer att betala nästan en miljard mer för it-stöd.

Våga ta en tidig dialog med myndigheter

Analys är en nyckelfaktor för att lyckas med upphandlingsarbetet. Genom att förstå den offentliga marknaden och vad myndigheterna söker kan ditt företag ta marknadsandelar och framgångsrikt öka lönsamheten. Genom att analysera avtalen och prioritera dem så kan du förbereda och planera ert proaktiva försäljningsarbete. Företag som arbetar strukturerat med försäljning till offentlig sektor kan få en stor konkurrensfördel. 

Vill du växa och bli bättre på försäljning till offentlig sektor? Vi på Commerce är marknadsledande inom utbildningar mot offentlig sektor och erbjuder flexibla utbildningar baserade på deltagarnas kompetensbehov och förkunskaper. Från grundutbildning inom LOU och seminarier, till skräddarsydda kompetens lösningar. Du kan bland annat bli certifierad anbudsgivare.