Bäst förberedd vinner

Varje år köper svenska myndigheter varor och tjänster för över 600 miljarder kronor fördelade på över 18 000 offentliga upphandlingar, enligt Konkurrensverket.

  • Det är endast omkring två till tre procent av de svenska företagen som deltar i upphandlingar.
  • Många av de som lämnar anbud saknar bra underlag och en ordentlig strategi. 

– Den som är bäst förberedd har störst chans att vinna upphandlingen. Företag kan få en stor konkurrensfördel och med några dagars arbete säkra kontrakt för miljontals kronor, säger Anders Nyberg, produktchef Mercell Opic.

Bäst förberedd vinner