Att ge feedback efter en presentation

20 februari, 2020

Lästid: 4 min

Att få feedback från en kollega eller närmaste chef är en mycket viktigt del i hur man ska utvecklas i sitt sätt att presentera.

Hur ger man då feedback utan att påverka en persons motivation att utvecklas negativt?
Jo, genom behovsanpassad feedback, men vad är då det?

Behovsanpassad feedback

Genom att ge din feedback på ett ärligt och konstruktivt sätt i dialogen efter en presentation kan du utan att krångla till det direkt säga vad du vill prata om och varför. En tumregel är att du inte bör coacha någon på resultatet på själva utförandet, utan snarare på det som leder till resultatet. Om till exempel tekniken krånglade och att presentatören blev stressad så kan man säga:
-Björn, kan vi gå igenom mötet och lägga fokus på kundens reaktioner i början på mötet?

Ställ öppna frågor utan att lägga till hur du skulle ha gjort. Försök istället förstå utan att på något sätt lägga någon skuld på den du ger feedback till. Annars kommer mottagaren stänga av och inte svara på dina frågor.

Börja med att lyssna in hur den som har presenterat upplevde att presentationen gick. Ha gärna ett öppet och tydligt samtal där du inte avbryter utan lyssnar och låter mottagaren ge sin bild av presentationen. På så sätt skapar du en trygghet och förmedlar att du inte är ute efter att komma med negativ kritik.

Lyssna och ta en coachande roll

Ju mer du lyssnar och stannar kvar i en coachande roll, med smarta, tankeväckande frågor och inte själv svarar på frågorna, vilket är ett vanligt misstag man som ledare kan göra, ökar sannolikheten att mottagaren av din feedback kommer att utvecklas och träna på de delar som kan förbättras.

Ett exempel på feedback som kan uppfattas som icke konstruktivt är om du säger: “du brukar förbereda dig dåligt” istället kan du säga, ”de senaste gångerna jag har varit med dig har inte presentationerna varit förberedda”.

Vad är skillnaden? Om du inte är tydlig och specifik är risken stor att den du ger feedback till börjar ifrågasätta det du säger. När du lagt fram faktabaserad feedback är det nu dags att berätta din åsikt och eventuella konsekvenser det kan leda till.

Konstruktiv feedback handlar om, förutom att ge positiv feedback, vad som gick bra på presentationen. Avsluta med att diskutera och ge mottagaren till uppgift att förbättra max tre saker till nästa gång ni är ute tillsammans. Även här ska man ha kvar ett coachande sätt, genom att ställa frågor om hur han eller hon själv tycker vad som kan förbättras för att få ett bättre resultat i framtiden.

Genom att ha en enkel struktur i feedbacksamtalen kommer du öka sannolikheten att din medarbetares beteende och inte minst motivationen att vilja prestera är kvar eller allra helst ökar.

Lycka till!

/Björn Duzäll, sales Mercell Commerce