Marknadsrapport

Försprånget till framtida affärer

Marknadsrapport är en produkt för företag som vill arbeta proaktivt mot offentlig sektor för att ha bästa möjliga förutsättningar att vinna affären när upphandlingen väl är annonserad.