Analys är nyckeln till framgång

Att göra en ordentlig marknadsanalys och vara väl förberedd inför en offentlig upphandling ger ditt företag stora konkurrensfördelar och ökar chanserna att vinna affären. Företag som arbetar strukturerat med försäljning till offentlig sektor kan få en stor konkurrensfördel. En av de viktigaste nycklarna till framgång ligger i att göra en grundlig marknadsanalys.